17 Toen namen Mozes en Aaron die mannen, welken met namen uitgedrukt zijn.