21 Hun getelden van den stam van Ruben waren zes en veertig duizend en vijfhonderd.