23 Hun getelden van den stam van Simeon waren negen en vijftig duizend en driehonderd.