25 Waren hun getelden van den stam van Gad vijf en veertig duizend zeshonderd en vijftig.