27 Waren hun getelden van den stam van Juda vier en zeventig duizend en zeshonderd.