43 Waren hun getelden van den stam van Nafthali drie en vijftig duizend en vierhonderd.