46 Al de getelden dan waren zeshonderd drie duizend vijfhonderd en vijftig.