49 Alleen de stam van Levi zult gij niet tellen, noch hun som opnemen, onder de zonen van Israel.