13 Alzo togen zij vooreerst op, naar den mond des HEEREN, door de hand van Mozes.