16 En over het heir van den stam der kinderen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon.