19 En over het heir van den stam der kinderen van Simeon was Selumiel, de zoon van Zurisaddai.