23 En over het heir van den stam der kinderen van Manasse was Gamaliel, de zoon van Pedazur.