24 En over het heir van den stam der kinderen van Benjamin was Abidan, de zoon van Gideoni.