27 En over het heir van den stam der kinderen van Nafthali was Ahira, de zoon van Enan.