34 En de wolk des HEEREN was des daags over hen, als zij uit het leger verreisden.