7 Maar in het verzamelen van de gemeente, zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken.