14 Ik alleen kan al dit volk niet dragen; want het is mij te zwaar!