30 Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israel.