9 En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het Man op hetzelve neder.