13 Mozes dan riep tot den HEERE, zeggende: O God! heel haar toch!