3 Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren.