7 Alzo is Mijn knecht Mozes niet, die in Mijn ganse huis getrouw is.