9 Zo ontstak des HEEREN toorn tegen hen, en Hij ging weg.