20 En de HEERE zeide: Ik heb hun vergeven naar uw woord.