11 En Mozes deed het; gelijk als de HEERE hem geboden had, alzo deed hij.