1 Wijders sprak de HEERE tot Mozes en tot Aaron, zeggende: