11 Wie een dode, enig dood lichaam van een mens, aanroert, die zal zeven dagen onrein zijn.