11 Zijn heir nu, en zijn getelden waren zes en veertig duizend en vijfhonderd.