13 Zijn heir nu, en zijn getelden waren negen en vijftig duizend en driehonderd.