19 Zijn heir nu, en zijn getelden waren veertig duizend en vijfhonderd.