23 Zijn heir nu, en zijn getelden waren vijf en dertig duizend en vierhonderd.