28 Zijn heir nu, en zijn getelden waren een en veertig duizend en vijfhonderd.