30 Zijn heir nu, en zijn getelden waren drie en vijftig duizend en vierhonderd.