6 Zijn heir nu, en zijn getelden waren vier en vijftig duizend en vierhonderd.