8 Zijn heir nu, en zijn getelden waren zeven en vijftig duizend en vierhonderd.