25 Neem Aaron, en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor.