19 En van Mattana tot Nahaliel; en van Nahaliel tot Bamoth;