31 Alzo woonde Israel in het land van den Amoriet.