15 Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker, dan die waren;