2 Toen Balak, de zoon van Zippor, zag al wat Israel aan de Amorieten gedaan had;