28 Toen nam Balak Bileam mede tot de hoogte van Peor, die tegen de woestijn ziet.