19 En er zal een uit Jakob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen.