5 En Mozes bracht haar rechtzaak voor het aangezicht des HEEREN.