16 En in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is het pascha den HEERE.