18 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn; geen dienstwerk zult gijlieden doen;