22 Daarna een bok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen.