25 En op den zevenden dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.