15 En tot elke een tiende tot een lam, tot die veertien lammeren toe;