20 En op den dertienden dag: elf varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;