23 Verder op den vierden dag: tien varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;